Davina Philtjens neemt vanaf heden het meterschap op zich van vzw Pagadderke. VZW Pagadderke is een vrijwilligersorganisatie die een plezierige en zorgeloze tijd wil bieden aan kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar die opgroeien in een kansarme omgeving. Ze doen dit door het organiseren van verschillende gratis activiteiten. 

Waarom Davina net voor deze vzw koos? “Kinderen die opgroeien in een kansarme omgeving verdienen net zoals alle andere kinderen een zorgeloze jeugd. Zelf heb ik ook ervaren hoe het is om geen gelijke kansen te krijgen.  Ook aan het begin van mijn voetbalcarrière toen niemand in mij geloofde. Ik was te klein en zou toch nooit potten gaan breken. Maar kijk nu, door te blijven geloven in mezelf ben ik er toch geraakt. Die positieve spirit wil ik ook doorgeven aan de kinderen die bij Pagadderke terechtkomen.”

 VZW Pagadderke organiseert jaarlijks een zomerkamp voor de kinderen. Bovendien organiseren ze ook nog andere activiteiten zoals een zeedag, sintdag, familiedag, halloween-activiteit en een pagadderplusweekend. De VZW zet sterk in op kansen geven en probeert om de jongeren actief te betrekken bij hun werking. “En daar wil ik zo goed mogelijk aan bijdragen. Ik zal op enkele activiteiten zelf aanwezig zijn en binnenkort doen we een actie in het kader van De Warmste Week. Zo proberen we wat extra financiële middelen te genereren.”

De VZW is erkend door Vlaamse overheid en werkt samen met verschillende organisaties om een goeie instroom van kinderen te hebben – o.a. CAW Brussel, CAW Wetteren, Minor Ndako, Avé Regina, Vakantieparticipatie… Begeleiding wordt voorzien door een diverse groep van 40 à 50 vrijwilligers. “Zonder de inzet van deze vrijwilligers kan deze organisatie niet voortleven. Daar heb ik enorm veel respect voor en mijn wens is de werking van deze vrijwilligers voldoende te faciliteren. Zo kunnen we samen zoveel mogelijk kinderen een zorgeloze tijd bezorgen”, aldus Davina.

 

Check zeker ook:
Facebook Pagadderke
Radiofragment 

Geef jouw reactie